Летище Казaнлък

Партньори

Airborne Technologies

Те виждат силата на персонализирани консолидирането на различни въздушни платформи и системи за мисии с цел оптимизиране на интерфейса човек-машина. Техните експерти са готови да предоставят по целия свят услуги и подкрепа на място.

Логото на партньора:

Офицялен сайт:

  http://www.airbornetechnologies.at/

Airborne Technologies

Те виждат силата на персонализирани консолидирането на различни въздушни платформи и системи за мисии с цел оптимизиране на интерфейса човек-машина. Техните експерти са готови да предоставят по целия свят услуги и подкрепа на място.

Логото на партньора:

Офицялен сайт:

  http://www.airbornetechnologies.at/