Летище Казaнлък

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

Очаквайте скоро повече информация за историята на Летище Казанлък!

Летци и техници на Летище Казанлък - 1940 г.

Летци и механици на Летище Казанлък - около 1940 г.